Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.47:
 
 • Opravené chyby:

  - Za určitých okolností se vícenásobně zobrazovaly porty v nabídce
  při volbě portů pro klíčování a pastičky.

  - Při určité manipulaci se v poli poznámka/QTH při MOON Contestu
  vyskytovaly na počátku dva znaky # místo jednoho.

  - Popisy vstupních zvukových zařízení se zkracovaly na 31 znaků
 • Nové věci:

  - Přidán celkový přehled technických nastavení (portů apod.) pro snazší
  konfiguraci TRXů, klíčování a rotátorů.

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.47:
 
 • Fixed errors:

  - Multiple ports were displayed in the selection list when configuring
  CW/PTT
  and/or paddle ports.

  - When editing the remark/QTH for the MOON Contest two hash characters (#)
  were entered instead of one sometimes.

  - The text descriptions of the sound input devices were truncated to 31
  characters.

   
 • New features:

  -Added page with the technical parameters summary (ports etc.) for easier configuration of TRXs, rotors and CW/PTT.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.46 6.45 6.44, 6.43, 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33, 6.32, 6.31,
6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...