EME okno OK1TEH
 
pokračujte kliknutím na příslušný obrázek

Další zajímavé, česky psané materiály, týkající se EME provozu, jenž uspořádal OK1TEH, najdete zde.