Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.48:
 • Opravené chyby:

  čč- Program někdy spadl při zobrazení přehledu technických parametrů,
  když v konfiguraci TRXů byla neplatná data.

  - Po startu nebyl iniciován časovač a zvuková rozhraní, když nebyl definován
  na žádném pásmu port pro klíčování CW.

  - Při automatickém přepínání TRXů a CW rozhraní podle pásem
  nebyla zachována polarita pastičky.

  - TRX K3(S) se v důsledku chyby jeho firmwaru někdy samovolně
  přepnul do CW modu při ovládání pomocí CAT.

  - Po změnách ve verzi 6.47 se neměnil název rotátoru v submenu výběru.

  - V přehledu technických nastavení bylo v legendě chybné číslo typu TRXu
  u FT991.

  - Při některých manipulacích s rozlišením a polohou oken se chybně
  vymazaly implicitní fonty hlavního okna.

  - TRX FT991 se někdy nepřelaďoval na QRG z mapy spotů
   
 • Nové věci:

  - Aktualizovány prefixy u DXCC UA2

  - Přidána možnost zkopírovat značku stanice z okna chatu ON4KST i do logu
  pomocí CTRL/dvojklik podobně jako v okně band mapy.

  - Při kontrole značky a kopírování z bandmapy nebo chatu se do logu
  automaticky vyplní lokátor, vzdálenost a azimut, pokud se značka našla v KST chatu.

  - Přidáno zobrazení stupňů při volbě azimutu klikem do okna rotátoru.

  - Názornější popisy typů TRXů

  - Přidána možnost volby vlastního konfiguračního souboru při nastavení
  uživatelského rozlišení displaye.

  - Doplněna diakritika do české dokumentace.

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.48:
 • Fixed errors:

  - Program crashed when displaying the technical parameter overview if
  there were invalid TRX data.

  - Timer and sound subsystem were not properly initialized if no CW port was
  defined on all bands.

  - The paddle polarity was not retained when switching band/TRX/CW interface automatically.

  - Due to a bug in the K3(S) firmware the TRX switched itself to CW mode from time to time when CAT control was active.

  - After the changes in the version 6.47 the rotator names were not updated
  in the menu.

  - Wrong TRX number for FT991 was specified in the technical parameters
  overview legend.

  - The default fonts of the main window were incorrectly deleted with certain
  manipulation of fonts and resolution.

  - TRX FT991 didn't tune to the QRG from the band map sometimes.

   
 • New features:

  - Updated prefixes for DXCC UA2.

  - Added option to copy call and locator from the ON4KST chat window to
  the log with CTRL/doubleclick similarly as for the database window.

  - The call and locator are automatically copied in the log if a unique
  entry is found in the ON4KST chat for the call/locator.

  - Added display of degrees when turning the rotator by clicking in the
  indicator window.

  - Better TRX descriptions in the menus and legend.

  - Added option of selection own configuration file for the user defined
  display resolution.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.47, 6.46, 6.45, 6.44, 6.43, 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33,
6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...