Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.49:
 • Opravené chyby:

  - Při MOON Contestu nebyly správně rozlišeny módy pro rozpoznání
  opakovaných spojení

  - Nadpisy funkčních tlačítek na ovládání CW/SSB se někdy neaktualizovaly

  - Při přímém ovládání TRXu bez transvertoru se nepřepínalo správně pásmo

  - Při kopírování do logu značek stanic z databáze, které byly současně
  přihlášeny na chat ON4KST, se kopírovaly i znaky za pomlčkou označující pásmo

  - Mřížka deníku v hlavním okně se někdy zobrazovala s chybnými rozměry
   
 • Nové věci:

  - Přidána možnost komplexního filtrování spotů z DX Clusteru a stanic z
  chatu ON4KST (viz manuál)

  - Přidána informace o QRB a QTF do detailu uživatele ON4KST chatu

  - Přidána možnost startu programu dvojklikem na soubor *.dix

  - Upravena deska plošných spojů adaptéru rotátoru, aby fungovala ochrana
  A/D vstupu i pro externí snímače polohy

  - Funkční klávesy CW a SSB (F1-F8) fungují kromě hlavního nyní i z oken
  chatu a zprávy

  - Přidána švédská varianta hodnocení Nordic Activity Contestu

  - Lze zavřít více oken pokud nejsou třeba

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.49:
 • Fixed errors:

  - Modes were distinguished incorrectly for DUPE identification in MOON
  Contest

  - Function button labels for CW/SSB control weren't updated sometimes

  - Band was switched incorrectly when using TRX directly without transvertor

  - The part of callsign with hyphens marking the band in ON4KST chat was not removed when copying entries from the database window to the log

  - The log grid in the main window was sized incorrectly sometimes

   
 • New features:

  - Added complex filtering of the DX cluster spots and ON4KST users (see
  the manual for details)

  - Added QRB and QTF to the detail information for ON4KST users

  - Added option to start the program by double clicking on the *.dix file

  - Changed PCB to enable the A/D converter input protection also for the external position sensor

  - The CW/SSB function keys (F1-F8) work also from the chat and message
  windows

  - Added Swedish variant of the Nordic Activity Contest evaluation

  - More windows can be closed when they're not needed

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.48, 6.47, 6.46, 6.45, 6.44, 6.43, 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33,
6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...