Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.50:
 • Opravené chyby:

  - Program se mohl zacyklit při určitých chybných
  datech z clusteru/chatu.

  - Odstraněna chyba v ovládání rotátoru SPID RAK.
   
 • Nové věci:

  - - Přidány kontext menu (pravý klik myší) do oken
  databáze, clusteru/chatu a band mapy.

  - Nové možnosti komunikace s programem AirScout.
  Automatické skenování seznamu uživatelů v chatu
  ON4KST a další možnosti. Podrobnosti v návodu kapitola 14.

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.50:
 • Fixed errors:

  - The program could get into an infinite loop when
  processing some sort of invalid data from the cluster/chat.

  - Fixed error in the SPID RAK rotor control.

   
 • New features:

  - Added context menu (right mouse click) in the database,
  cluster/chat and band map windows.

  - New options in communication with the program AirScout.
  Automatic scan of the ON4KST users and more. See the
  instruction manual chapter 14 for details.
   

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.49, 6.48, 6.47, 6.46, 6.45, 6.44, 6.43, 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33,
6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...