Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.51:
 • Opravené chyby:

  - Program někdy havaroval při odeslání watchlistu na AirScout.
  - Při rektifikaci rotátoru s protokolem VUSC se někdy nesprávně
  vypočítaly dorazy.
  - Při přerušení vysílání CW bufferu pomocí ESC nebo pastičkou se
  následující buffer neodeslal celý.
  - Na některých instalacích nefugovalo tlačítko "Stop" v ovládání
  CW/SBB/Recorder
  - Při přeladění TRXu na jiné pásmo se nezohlednil případný offset k
  transvertoru.
  - Okna nastavení VUSC a Helpu se nevešla na display s menším rozlišením
   
 • Nové věci:

  - Doplněna možnost filtrace neaktivních stanic v chatu ON4KST
  - Zlepšeno chování při hledaní "ztraceného" okna
  - Aktualizováno a zpřehledněno okno Help
  - Větší výběr filtrů a doplněny jazykové verze při otevírání souborů.

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.51:
 • Fixed errors:

  - The program sometimes crashed when sending the watchlist to the AirScout.
  - The limits were sometimes calculated incorrectly when rectifying the
  antenna.
  - The CW buffer was not sent whole after interrupting the previous
  buffer by ESC or paddle.
  - The frequency offset for transvertor was not taken into account when
  changing the band on TRX.
  - On some installations the button "Stop" in CW/SSB/Recorder Control
  didn't work.
  - The Help and Option windows did not fit on screen with lower resolution.

   
 • New features:

  - Added option to filter out the inactive stations in the ON4KST chat.
  - Improved behavior when searching for a "lost" window.
  - Help window updated and reformatted.
  - Added more options and language versions to the open file dialog

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.50, 6.49, 6.48, 6.47, 6.46, 6.45, 6.44, 6.43, 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33,
6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...