Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 7.00:
 • Opravené chyby:


   
 • Nové věci:

  - Nově přeloženo Visual C++ 2017, s novým toolsetem, SDK a DirectX pro lepší kompatibilitu s Windows 10.

  - Nový instalační  program INNO, který podporuje instalaci, upgrade i jazykové verze v jednom samorozbalujícím se  instalačním souboru.

  - Přidány 2 nové vzorové konfigurační soubory pro vyšší rozlišení displaye.

  - Při startu nové instalace se automaticky podle rozlišení displaye vybere vzorový konfigurační soubor s příslušným rozložením oken.

  - V chatu ON4KST je možno poslat zprávu více stanicím najednou (viz návod).

  - V chatu ON4KST lze definovat makra, které se mohou buď přímo poslat nebo použít v příkazovém řádku (viz návod).

  - Úprava připojení pastičky ke COM portu, aby její těleso mohlo být
  uzemněno.  Autor Jozef, OM4AQ.

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 7.00:
 • Fixed errors:

   
 • New features:

  - VUSC 7.00 is compiled with the new version of Visual C++ 2017, with
  the new toolset, SDK and DirectX to ensure better compatibility with Windows 10.

  - New installation program INNO which supports installation, upgrade and
  all language versions in one installation self extracting file.

  - Added 2 new default configuration files for higher display resolution.

  - The default configuration file with the suitable windows layout and fonts
  is automatically selected according to the display resolution on the new
  installation.

  - A message can be sent to more stations (users) in the ON4KST chat at
  the same time. (see the documentation for details).

  - Macros can be defined in the ON4KST chat for the most common messages. They can be sent directly or used in the command line.
  (see the documentation for details)

  - New circuit for connecting the paddle to the COM port with grounded
  paddle body. Courtesy Jozef, OM4AQ.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.51, 6.50, 6.49, 6.48, 6.47, 6.46, 6.45, 6.44, 6.43, 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33,
6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...