Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 7.01:
 • Opravené chyby:
  - Při volbě nového síťového rozhraní ze seznamu v nastavení se někdy převzalo jiné  rozhraní než zvolené.

 • - Při převzetí značky z okna chatu ON4KST pomocí CTRL/klik se značka někdy nepřepsala do logu.

 • - Při CW a převzetí značky z okna chatu ON4KST pomocí CTRL/klik do řádku, kde už byla jiná značka, se vysílala předchozí značka místo převzaté.   
 • Nové věci:

  Přidána možnost CTRL/ALT/K pro explicitní odeslání požadavku na AirScout se zobrazením.

 • - V okně seznamu uživatelů ON4KST se zobrazuje čas od jeho poslední aktivity na chatu.

 • - V okně seznamu uživatelů ON4KST se zobrazuje čas k nejbližšímu AP,  pokud je aktivní spojení s AirScoutem.

 • - Upraven algoritmus pro výběr nejbližšího vhodného  AP podle reflexního potenciálu.

 • - Upraveno bodování MOON Contestu podle nových podmínek.

 • - V EDI souboru pro MOON Contest se uvádí celé jméno QTH.

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 7.01:
 • Fixed errors:
  - Wrong network interface was sometimes copied when selecting a new interface from the list in the network setting.

 • - Sometimes the callsign was not copied from the chat window into the log when using CTRL/click.

 • - In the CW mode when copying the callsign from the chat using
  CTRL/click in the log line with the non-empty callsign field, the old callsign was sent instead of the copied one.
   
 • New features:

  - Added option to send an individual request with the display of the path to the AirScout (CTRL/ALT/K).

 • - The time since the last activity of a user is displayed in the ON4KST user list.

 • - The time to the nearest AP is displayed in the ON4KST user list if the connection to the AirScout is active.

 • - Optimized the calculation of the nearest AP according to its
  reflection potential.

 • - Updated the point calculation for the MOON Contest according to new rules.

 • - The full QTH name is indicated in the EDI file of the MOON Contest.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 7.00, 6.51, 6.50, 6.49, 6.48, 6.47, 6.46, 6.45, 6.44, 6.43, 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33,
6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...