Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 7.02:
 • Opravené chyby:

  V okně "Kontrola logu" se při určité velikosti a typu fontu
  překrývaly částečně řádky.
   
 • Při konfiguraci sítě s více rozhraními nefungoval za určitých
  okolností správně výběr siťového rozhraní.
   
 • Při aktivní předradličce a přepisu řádku z databáze do logu dvojklikem se nekontrolovala stanice na možný DUPE

   
 • Nové věci:

  Upraveno časování pro zlepšení funkce elbugu.
   
 • Přidány záložky v oknech band mapy a chatu ON4KST pro jednotlivé seznamy a komunikační okna.
   
 • Přidáno zvláštní okno se zprávami odeslanými konkrétním stanicím a časem v chatu ON4KST
   
 • Umožněny změny přímo v mřížce logu i když je aktivní předradlička

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 7.02:
 • Fixed errors:

  The lines in the window "Log check" were partly overwritten when using certain font type and size.
   
 • When setting the network parameters with more network interfaces a wrong interface was selected under certain circumstances.
   
 • The DUPE check was not performed on the callsigns copied from the database when using the typeahead window.

   
 • New features:

  Modified timing in elbug routine to make the keying more comfortable
   
 • Added tabs for the lists and communication windows in the band map and cluster/chat windows.
   
 • Added an extra tab with time and messages sent to individual stations in the cluster/chat window.
   
 • Direct changes are possible in log grid now even if the typeahead is active.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 7.01, 7.00, 6.51, 6.50, 6.49, 6.48, 6.47, 6.46, 6.45, 6.44, 6.43, 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33,
6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...