NEWS       Nemluvíte anglicky?   Archiv: 2016,  201520142013, 2012, 2011, 2010,  2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 a 00


 Radioklub OK2KKW přeje všem čtenářům našeho webu hodně štěstí, zdraví, dobré vůle a míru po celý rok 2018!

PA2CHR má video z EME DX-ped. 3DA0MB. Pozvánka do NAC/IAC provozního aktivu. NAC: OK1KKA, OK1TEH.

DARC nám poslal poháry pro vítěze evropského pořadí UHF C-testu 2015. ČRK dodnes nevyhodnotil UHF-C 2017

Překlad dokumentů IARU do CZ: výsledky průzkumu IARU, Podmínky závodů a Komentář. Diskuse? Špína ČRK.

27. prosince 2017 náhle zemřel ve věku 78 let Jan Szarowski, OK2BFH, česká VKV legenda, čest jeho památce.

Nový EME NewsLetter K2UYH pro pásma 70 cm a vyšší. Report OK1TEH z vánočního závodu 2017 na 144 MHz.

Pracujeme na překladu níže uvedených dokumentů IARU do češtiny.  Deklarované pořadí VKV Vánočního závodu.

Výsledky průzkumu IARU, věnovaného otázce změn VKV závodů. Podmínky závodů IARU pro r. 2018. Komentář.

O vánocích pohléděte na hvězdnaté nebe a připomeňte si dva poutníky. 2m MS OJ9X. EME Contest termíny 2018.

Všem radioamatérům přejeme pohodové vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí. A nezapomeňte na Vánoční závod.

DARC požaduje na radioamatérech sdělení, jak jsou amat. pásma dotčena rušením. Už se těšíme co udělá ČRK.

Nový EME NewsLetter DF2ZC věnovaný 144MHz. Antény G4CQM. Uslyšíme na 2m prefix 1L? Výsledky UHF-C?

V DL dostala třída novice také pásmo 13 a 6cm. V OK má přednost WIFI.. Slušná cena za univerzální směšovač.

Geminidy 2017 - reporty od: OK1TEH, OK1DQT. Výborné výsledky OK stanic v DUBUS EME CW Contestu 2017.

Dostali jsme zprávu, že 20.12 ve věku 70 let zemřel známý Franck Tonna, F5SE (syn F9FT), upřímnou soustrast..

VKV contesty provozní aktivity v r. 2018. Vyhodnocení MMC je chybné, vyhodnocovatel neměl všechny logy z DL.

MMC 2017: OK5T, OK1KKI, IZ3NOC. Výsledky MMC v Itálii. Webové stránky W8IO. Co nového na webu CSDXC.

ČRK zveřejnil předběžné výsledky MMC v OK. Bohužel včetně chyb. Něco asi již bylo opraveno, je to ale všechno?

EME z Ukrajiny? Asi nejsou lidi... Nejlepší dny pro EME komunikaci v roce 2018 na spodních ( 6 a 2m) pásmech.

Nová Vyhláška 423/2017 Sb. - národní kmitočtová tabulka. Plán přidělení kmitočtových pásem i pro radioamatéry.

Jeden projekt EME antény. Bude se vypínat FM rozhlas. To stojí za stažení. Ant. stožár pro portable. Čínský PA.

Geminidy 2017:nejlepší čas na QSO bude pozdě večer a brzy ráno, poloha radiantu + 2, ms radar, návod jak začít.

Geminidy 2017: galerie, aktuální počty meteorů za hodinu je na webu IMO. Tradiční BCC MS Contest 2017 na 2m.

Zajímavost okolo Geminid. Už přiletěly. DX PY0F 2018?  Výsledky UHF Contestu v ON.  Zapište si do kalendáře!

Co napsal Tom OK2PWY o svém prvním 70cm EME QSO. OK1TEH: 23 el.Y + 70cm PA => EME QSO s KA1GT.

E-shopy, které by vás mohly zaujmout: RF-microwave, RF-broadcast, Mini-Kits. Připravte se na MS roj Geminidy.

Termíny Evropského Dubus EME 2018. OK2PWY si udělal své první EME QSO. Na 70cm použil 100W a 15 el.Y.

Lze uslyšet vlastní EME odrazy s anténou jen 2 x 9 el.Y?  Výsledky MS Sprint contestu 2017: congrats ON5GS.

První QSO OK - V31 na 70cm si zapsal OK1DFC. Congrats. Marconi C. u OK2KOJ, PA1TK, F5LBL. Web NARC.

Marconi CW VHF Contest u OM6A. Jednoduchý směšovač pro pásma C a X. Výsledky UHF/SHF Contestu v OM.

Jiný pohled na kotvení a ovládání antény EME. 300W tranzistor pro 23cm a PA modul ITB. 143MHz radar Graves.

EME QSO na 432MHz s pouhými 10W.  PA 150W pro 23cm od US4ICI.  MMC 2017 u: OL7C, OK2KYZ a DM7A.

DX-pedice TG3MB Guatemala: 2m, 70, 23cm. V31 mají na 2m tito OK: 1RD, 2DE, 1DIG, 1NI, 1CU, 1UGA, 1TEH.

RX/TX vlnovodný přepínač pro 76GHz z dílny OK1EM. Fotky ze setkání v Ústí a Tatrách. OK7RA staví µW maják.

Rozšířené předběžné mezinárodní výsledky VHF Contestu IARU pro finální kontrolu. Pořadí 6 + 4m C-testu IARU.

Britský OFCOM dal 5795 - 5815MHz wifičům. RSGB ubránil DX band 5760MHz. V OK se ČRK hamů nezastane.

Výsledky MMC v DL, IK. LNA W6PQL, vhodné do míst bez QRM (TV, radio, GSM, BTS). Připravte se: Geminidy.

Na webu OEVSV jsou ke shlédnutí předběžné mezinárodní výsledky VHF Contestu IARU 2017.  Podobné potíže.

Marconi memorial contest VHF od F1AKK. Více o MF transceiveru IC7300. Oscilátorová diskuse. 1HP tranzistor.

Nový EME NewsLetter K2UYH pro pásma 432MHz a vyšší. První 2m spojení OK - V31OK1RD. Gratulujeme.

27.11 začíná 2m a 70cm EME expedice V31EME do Belize, více zde. Článek o slunečním šumu v době minima.

Články "nové meteorické roje ano či ne": díl první a druhý. 28.11 uplyne 50 let od objevu pulsaru, článek OE5JFL.

Podaří se snad první 23cm MS QSO? Zbývá už jen 50 dnů. Podpoříte 3Y0Z EME VKV DX provoz? Frekv. tabulka.

Uplynulo 37 let od 1.OK EME QSO na 2m. Přímá kmitočtová syntéza pro mikrovlnné transvertory. Více zde, zde.

ČRK s půlročním zpožděním potichu zveřejnil finální výsledky 2.subru. Zemřel Pavel OK1DFR, vzpomeňte na něj.

Připravte se na Geminidy: on-line Meteor detection web. Výsledky UHF Contestu v OM, DL. 2m DX-pedice do C9.

Pokud jste na Facebooku, můžete se podívat na reportáž DA0FF z MMC. Video 9A9R z MMC a VHF-C u DM7A.

Prezentace z VKV setkání v SP3: konektory, kabely, atd. Program pro návrhy LC obvodů.  Ohlédnutí za 3DA0MB.

Marconi memorial Contest report OK1TEH. VHF Newsletter IARU č. 75.  Doplnili jsme obsah zde, zde, zde a zde.

Na webu DL7APV najdete m.j. i dlouhodobé měření kmitočtu 70cm majáků včetně OK0EP. RX a TX HW ZS6JPS.

Contestové reporty DM7A: UHF Contest, MMC 2017. Finální výsledky VHF Contestu v OK. Ubývají stanice v PA?

Marconi memorial Contest u: F6ETI/p, OK1DXD (obr.), OK2KYZ, OK1KPI. EME testy OK1UFC. DL UHF Contest.

Marconi memorial Contest u: OL3Y, OL4N (+ nový stožár), OK1KFH, OK1OPT, OL60CS, OM2Y, 7S7V a F8KID.

Marconi memorial Contest u OM3KII (1,2), M0KBW, OM3KTR. Další první spojení mezi OK a D4: na 70, 9 a 6cm.

Marconi memorial Contest u ON4KHG, 9A1N, OK1ZHS. Deklarované výsledky: S5, OK, OM, 9A, SP, G. µW DX?

IARU UHF Contest 2017 u DM2YY. Internet v letadle zajistí pásmo 1980 - 2210MHz. Stavebnice VNA za 200USD.

IARU UHF Contest 2017 u OK1DXD. Ani jsme se nenadáli a už tu máme IARU VHF Handbook v.8.01. Zajímavost.

IARU UHF Contest 2017 u OM6A. Opožděná zpráva OL7C z VHF C-testu. VKV DX-pedice DX7EME. Remote RX.

Předběžné výsledky OK VHF Contestu 2017 pro finální kontrolu. Dobrá příležitost pro konstruktéry. Více.  Hi Pwr.

Nový EME NewsLetter K2UYH pro pásma 432MHz a vyšší.  Zanechte info o účasti v Marconi memorial Contestu.

IARU vydalo nový VHF Managers Handbook v. 8.00. Zajímavé jsou především změny na stránkách 41, 111 a 140.

IARU UHF Contest 2017 u OK2KYZ. Co byste si měli prostudovat. Jak optimalizovat návrh 432 MHz antény Yagi.

Dává IARU "vyvoleným" z ČRK do ruky bič proti nepříjemným rivalům? Více. 1,5kW PA. Web PE1RQM. 9cm PA.

IARU UHF Contest 2017 u I1KFH. Polkněte 70cm vysílač. První QSO OK - ZS na 10GHz mají OK1KIR. Congrats!

Dotazník IARU, věnovaný VKV závodům - zanechte Vaše odpovědi!  IARU UHF Contest 2017 u IQ1KW, S59DGO.

IARU UHF Contest 2017 u OK2A. Čínský WIFI PA na 6cm. Hlídejte si tropo condx. Jiný MMIC pro LNA na 23cm.

Přednáška OK2AQ: EME na 3cm, připravená pro konferenci Radiokomunikace 2017. RX + TX pro pásmo 76GHz.

23cm LNA s MMIC SKY67151. IARU UHF Contest 2017: porovnání vývoje závodu u konkurentů. D44TVG a TVD.

Současný stav a budoucnost hlasové digitální komunikace. Pásmo 3,6 až 3,8 GHz bude primárně užito pro data.

To stojí za prohlédnutí. Pozvánka ARI do Marconi memorial contestu. Prezentace monitorovací skupiny IARUMS.

Synthetic voice SW od OK1FIG pro SSB VKV závody. Protiváha pomůže s anténním stožárem. Fotky 3DA0MB.

IARU UHF Contest 2017 u: OK1KWV. 1100km tropo QSO na 10GHz EA5 - IØ. První QSO OK - 3DA na 6 + 3cm.

IARU UHF Contest 2017 u: OK1KUO, OM3KII (více +), video S59DGO. Z webu jihoafrické SARL. Srovnání 23cm.

EME NewsLetter DF2ZC pro pásmo 2m.  UHF Contest u OL3Z. Potěšil nás předběžný výsledek v UHF Contestu.

IARU UHF Contest 2017 u: DL0SP, OL3Y, OK1ADT, DF0YY. Rekordní DX QSO na 76GHz: OK1FPC a OK1AIY.

IARU UHF Contest 2017 u: DL0GTH, IZ3NOC/5, OT5A. Máte čtverec JN56 na mikrovlnách? Průvodce DL6NCI.

IARU UHF Contest 2017 u: OK5K, OL1C, OL4N, OK1OPT, OK1ZHS + OK1UFF. Nejlepší antény podle VE7BQH.

První QSO OK - T8 na 2m a první QSO OK - EA9 na 13, 6 a 3cm. OK1KIR si splnili podmínky pro WAC na 3cm.

IARU UHF Contest 2017: G3XDY + OM3KTR. Čekejte dobré tropo condx. "Krysí závodiště" pro 23cm od G4DBN.

IARU UHF Contest 2017: OK2C, OK1UFF, F5AYE a video S59DGO, 9A4QV (1). Vzpomínka na Sputnik 1. Více.

Skončil deštivý UHF Contest 2017. Deklarované výsledky v: 9A, S5, OK, OM, SP, UK. Alpe-AC: UHF-C + VHF-C.

VHF Newsletter IARU č.74 - výsledky jednání v Landshutu. Součásti PA pro 2m s elektronkou GS35b od F1CXX.

K2UYH vydal nový EME NewsLetter pro 432MHz a výše. 90 let prefixu OK.  Zajímavé tropo condx až k Atlantiku.

Zanechte anonci o vaší účasti v IARU Region I. UHF Contestu 2017, aktualizovaná předpověď počasí je již online.

ČRK poněkud opožděně zveřejnil 4.10 konečné výsledky Polního dne 2017. Tranzistory SiGe pro LNA OK1UFC.

Poznatky a doporučení OK1UFC z QRP EME provozu. Více.  O anténách lze načerpat info i na webu OK1MJO.

OK1DIX přináší novou verzi (6.44) contestového logu VUSC. Výroba plošných spojů od OK1UFC. Remote OL7C.

Přišla zpráva, že zemřel ZS6AXT (ex.OK2VCG), jeden z průkopníků VKV DX provozu v OK. Report IARU. Čti C5.

27.9 byla nejen Aurora, ale i pěkné tropo condx - jen daleko na severu. Z OK je využil OK2BFH. Co dělal SO3Z?

Dotaz na ČRK: byla to neoprávněná diskvalifikace? A ostatní? Bude zase Aurora? VKV DX: DX7EME a A43MB.

VHF Contest 2017 u F6KHP. Bez telegrafu to na SHF nepůjde: PC morse SW od G4FON + aplikace od IZ2UUF.

VHF Contest 2017 u DA0FF. IARU má nového předsedu. Tnx OK1RI za info.  LNO. Více. Výsledky PD v Rusku.

VHF Contest 2017 u OL9W. Rain scatter condx on 47GHz.  Nový EME NewsLetter DF2ZC. VKV DXy z Ománu.

Věříte, že ČRK zastoupí Vaše zájmy na jednání IARU R1? Diskutovali s někým z vás co tam chtějí prezentovat?

Nový světový EME rekord na 10 GHz 18 951km se zdařil VK7MO a WA3LBI. Report tady. Zavítali jsme k OL1B.

VHF Contest 2017 u PC5T (překlad). Nové součástky. Antény od RA6FOO? Co nového u DG7YBN. VK9 na 6m.

VHF Contest 2017 u: F6KPQ, OL4A a YO8SSB. Podzimní ARI EME Contest už o víkendu. Aurora log OK1TEH.

Neobvyklá montáž 5m EME antény I0NAA a 23cm SSPA I0FTG. VHF Contest 2017 u OK2KKW, 2.video F6ETI.

VHF Contest 2017: OK1RAW, OL1C, OL4N, DL0GTH. Polní den u EI9E. 13 - 15.září je šance na slabou 2m PZ.

Report DL6NCI z jeho expedice do JO41/51. 3cm ARRL Contest: UR5LX, G3WDG, OZ1LPR, OK1KIR a S57RA.

VHF Contest 2017: OM6A, OK1KNG, F6ETI, deklarované výsledky ve Francii. Horší, než PLC. OK1UFC: antény.

VHF Contest 2017: OL3Y, SN7L/pic, OM3KII +, stanice 9A, OM3KTR, F6KCZ, OK1KFH. Aurora okolo DH8BQA.

Aurora přišla dle předpovědi. VHF Contest 2017 u: 5P5T, TM9A, F4EEJ, OM6AA, UT3UFD, DM0Y, F8KID, 9A5Y.

OK1UGA připravuje 23cm EME. Zářijový UHF EME NewsLetter K2UYH. Čekejte možnost polární záře. Strojetice.

Cesta k mobilní síti 5G a pochopení souvislostí? Na Slunci došlo k výrazné erupci třídy M5.5, bude 7.září Aurora?

VHF Contest 2017 u: ON4KHG, OK1ZHS, OK1OPT /pic. Deklarované výsledky v: 9A, S5, OK, OM, SP, PA, UK.

Video nadoblačných blesků nad jihem USA přineslo překvapení.  VHF Contest: špatné condx v OK a jízda DR9A.

Nový prototyp transceiveru ICOM 9700 na 3 dolní pásma. Diplomy z EME Contestu ARI. Nová NKT a ham bandy.

Předběžné výsledky PD2017. Uplynulo 65 let od prvního 23cm QSO v OK (OK1KW + OK1VR). Potíž se sousedy?

Předpověď počasí na VHF Contest. Výsledky letního BBT 2017. Burza na Jarově. GaN tranzistor CGHV40200PP.

Holice 2017 u: OK1AIY, OK1OPT a OK2AQA. DL6NCI připravuje miniexpedici do JO41. EME expedice 3DA0MB.

Výsledky Letního QRP Contestu. 5P5T se přípravil na VHF Contest. A vy? ES 15 za 15. Další obrázky z Morawy.

24.generální konference IARU. Tranzistory pro impulsní provoz a co s nimi. Dobrá příležitost na 10GHz RS condx.

Polní den - video: DR9A a M0HRF. Další obrázky z polského setkání tady. Známý RW1AY je SK. KV + CB akce.

Výsledky Polního dne OM stanic. 47GHz zařízení OK1UFL. Polovodičové mikrovlnné trouby: příležitost pro QRO?

OK1IA zveřejnil (údajně?) již konečné české výsledky Mikrovlnného závodu 2017. 23.8 byla na 4/2m slabá Aurora.

Výjimečná fotka úkazu zvaného "red sprites", tentokrát z OM. Další fotky z polského VKV setkání zde. Zajímavé?

Díky za přání k výročí webu. EME NewsLetter RA4SD. VKV DX-pedice: Země Františka Josefa. Morawské dojmy.

Jak zahýbat mikropáskové obvody?  Dokud je UK v EU Obrázky z polského VKV setkání. Perseidy u OK2PMS.

Jak se píšou "decibely". V ČRK si vzpomněli na návrhy OK2KKWBohužel pozdě. Výsledky Polního dne mládeže.

Silné zážitky OK1FEN v Alpe-Adria C-testu. A-A + QRP Contest u DK5AI, OK2KOJ, IK8YFU, S59DGO, a.j.v Itálii.

Reporty z Perseid 2017:OK1DQT, OK1DSZ, OK1OTM, OK1TEH, SN5R (SP5XMU), SO3Z. 10GHz novinky z SP2.

Co nového u W6PQL: 1,5kW PA pro 2m. FM radio notch filter. Polní den v UA. Začala 2m EME expedice JT0YPS.

15. srpna slavily webové stránky OK2KKW již sedmnácté výročí zahájení činnosti. Díky za váš zájem o naše info.

Již tuto sobotu: litevský VKV contest a polské VKV setkání. Skončily Perseidy 2017 - jaká MS QSO jsou v logu?

DF2ZC přináší srpnový 2m EME NewsLetter. Kity pro měření proudu tranzistorového PA. SSB MS QSO s G1EZF.

Dvoumetrový PA F1CXX, inspirovaný OK1BAF(2). Doplněné contestové logy OK2A. DX provoz MS: FSK, či MSK?

Na 4m dnes jezdí z KO35 MS expedice YL/SP7VC, více najdete tady. Zajímavá studie NASA o Perseidech 2013.

Průběžná galerie Perseid. Na 2m jsou QRV stanice mimo jiné z KP66, JP74, KP61, KO69 a IO61 včetně TF3CY.

Dirk, ON5GS je během Perseid QRV MS z několika čtverců v EI. Návod, jak začít s MS WSJT + alternativní SW.

Přiletěly Perseidy. Jaké MS DX QSO se vám letos podaří? Doporučená aplikace. OK1DIX znovu v QRP Contestu.

Nový RS DX rekord na 10GHz: 1127km! Postavte si doma spektrální analyzátor! Perfektní 3D Smith chart! Více &.

UHF/SHF C-test IARU. Pracovní mezinárodní výsledky Polního dne zde. Přímý PLL syntezátor s IO až do 15GHz.

K2UYH vydal nový EME NewsLetter pro 432MHz a výše. Předběžné výsledky A.A.C 2017. Expedice do KO12 CL.

Armáda má 10W PA pro 47GHz. Vedle AAC běží i další závody: OK QRP, BBT, OM QRP, Letní SP a F Contest.

3.srpna byla 2m Es z PA do LZ. První 4m QSO OK-ER wkd OK1VBN, gratulujeme.  6.8 bude Alpe Adria Contest.

Podaří se vysvětlit vznik a trvání 11. slunečního cyklu? Novou 23cm OK EME stanicí je Rišo, OK8WW, video zde.

Předběžné výsledky Mikrovlnného závodu 2017 obsahují některé chyby 9A stanic, které OK1IA již slíbil odstranit.

Výsledky měření vysílací cesty stanice 5P5T. Pozor na nízkoúrovňové výstupy MF zařízení! 23cm LPF u G4DBN.

Jsou dobré EME condx. 23.7 bylo po čase opět Es otevření. 5 až 6 srpna budou Alpe Adria a OK QRP Contesty.

Nový Region1 23cm tropo DX rekord: 2662km!  Ofcom není ČTÚ. Proč se liší údaje zde a zde? 4m news SP3RNZ.

Zajímavé srovnání. A jak jsme na tom my v OK? Na 3cm od krbu - log OK1TEH.  Možnost 10GHz QSO s IY6GM.

Nový 2m EME NewsLetter DF2ZC.  OK1DOM poslal pozvánku do letního QRP Contestu Závodní neaktivita v ON.

Polní den 2017 u: DM7A + SV1BJY. LDMOS PA s vodním chlazením a rychlá proudová ochrana. IARU obavy.

Polní den 2017: IK3GHY, OK1IF. 50W PA pro 10GHz od OK2AQ. Více. FT8 - nový digitální mód pro Es od K1JT.

Polní den 2017 u: OM3RRC, G3RCW. Polní den mládeže - deklarované výsledky. Milimetrová DX-pedice do 22.7!

EME provoz není pouze věc kW PA a velké antény. Je to i o znalostech!  Dlouhodobé sledování kmitočtu majáků.

Výsledky květnového 2.subregionálu v OK a OM. 6cm maják v SM. Nové antény pro majáky LA2VHF a LA2UHF.

Polní den 2017 u: I1KFH a IK7LMX. LNA s ATF531P8 a debata v IK. Otázky výkonů ve VKV závodech také v UA.

Reportáž z 68.Polního dne u OK2A. Zajímavý měřicí přístroj pro VKV radioamatéry. Co bylo napsáno před 5.lety.

Výsledky (i OK1DIX) v jarním ARI EME Trophy 2017. Mikrovlny v JO84ce. Polní den 2017 u: SN1I, R0CBL. Znáte?

Polní den 2017 u: OL3Z, IK3GHY, OM7KW, HA/OM7PY, Z3B, RF8R, YU1AFV, RT2M. F5LEN o 3cm RS condx.

Polní den 2017 u: OM8A, SN7L, RL9A, PH4X, DK5AI, GM3HAM, RY4F, G3WM. Nový 2m transvertor od HA1YA.

Polní den 2017 u: OM3KII a OM6A. Congrats!  Deklarované pořadí 68.PD. Amatérská radioastronomie. Podnětné.

MP3 nahrávka 9cm EME QSO mezi 32m parabolou v Goonhill a 10m parabolou HB9Q (many thanks Brian & Al).

Stefan, LA0BY poslal report ze své MS+TR 4/2m expedice do JP43 a JP44. 3cm RS reporty u OK1JKT, F5LEN.

Polní den 2017 u: OM7KW a S53D.  Opožděná reportáž OM3KII z Mikrovlnného závodu. Sháníte filtry od Inradu?

Polní den 2017 u: OK1NWD, OK1UFF, OL3Y, OL4K, OK2KFJ, OK2OLS, UA5Y, Yagi antenna kalkulátor VK5DJ.

K2UYH vydal nový EME NewsLetter pro 432MHz a výše. Nový OK rekord na 23cm 18 283 km, více tu. Gratulace!

Polní den 2017 u: OK1RKS, OL4N, OK2KOP, OM3KTR, I6/OM1TF, HA5KDQ. LA9BM/P je QRV 4m MS z JP21.

Polní den 2017 u: OK1AYR, OK1OPT (+fotky), OK2R, OK5T, OK5K, OM3KDX, M0MDG, LZ9W, G3PYE + RM7T.

Polní den 2017 u: G3XDY, OL4A, IQ1KW, OK2KJI, OK1KFH, OK2G, RK3DWW. 6m QRO EME test. Vývoj ČRK.

Polní den 2017 u: OK1EM, OK1KPA, OK2C, OK7O-1. Deklarované výsledky v: 9A, S5, OK, OM, SP, PA, G, Eu.

Polní den 2017 u: ON4KHG, DH8BQA a v EU. PMR a DMR. OK1SRD zase zapomíná na prokázané skutečnosti.

Rok "osmašedesátý" a normalizace. QSO via Es v tomto týdnu. Web OK1PMP.  9cm EME. Postřehy okolo LNA.

Byla založena polská obdoba OK-VHF klubu. Ceny plošných spojů se nemění. Termíny ARRL EME C-testu 2018.

Mikrovlnný Contest u I1KFH a video UT5EU. Tři radioamatérské akce: 1, 2, 3. Update logů OK1TEH. Počasí PD?

Slovenský poloradioamatérský satelit. Více. Přes naše QTH se proběhla bouřka. Zanechte annonci pro Polní den.

Opožděný report OK2A z Mikrovlnného contestu.  První 70MHz spojení OK - Západní Sahara a OK - Kazachstán!

Nová EME anténa DL7APV: 128 x 10el.Yagi! 18.6 opět řádila sporadika. Nepřekvapivě i na 70MHz. Island na 4m.

Dne 18.6 se koná UHF/SHF část známého Alpe-Adria Contestu. Co nového u DG7YBN. Plošný spoj jinak: video.

Rozsáhlá sporadika během 15 a 16.6.  Připravuje se EME konference 2018. Sborník technických článků z UKµG.

Zobrazení DX spojení prostřednictvím Es dne 13.6. Deníky OK2A z mikrovlnného závodu. První 4m QSO OK - 9K.

V sousedství našeho contestového QTH.  Deklarované pořadí Mikrovlnného závodu v OK. První 4m QSO OK - YL.

DF2ZC vydal nový 2m EME NewsLetter. Fotky ze setkání Gajow. Proč jsme nejeli do Gajowa? 13cm helix NX7U.

Mikrovlnný Contest: DL0GTH, OK1DXD, F4VSG Budoucnost ČRK? Video setkání v Daytonu. ICOM 7610. Více.

První mikrovlnná spojení OM - UR má "na svědomí" OK1JHM a spol. Congrats!  Diplomy i za PA. Es dne 11.6.17.

Červnový VKV závod u OK1ZHS, YR8D, OZ7Z a PA0O. Už za týden bude 70MHz IARU Contest! Čti pravidla zde.

Konektorové speciality. Jednorázové švédské povolení pro 70MHz do 11.6.  DF2ZC doplnil jeho EME NewsLetter.

Mikrovlnný Contest u: OK2PNQ, OM3KTR a YU1LA. Es info DH8BQA + report MMM ze dne 7.6. EME VC2EME.

Dne 6.6 byl 2m NAC. Mikrovlnný Contest u: OK1KUO, DM7A, OL4A, DK5AI, OK2C, F5LEN, OK1UFF a 9A4QV.

EME podle 3DA0MB. Logy OK2A z 2.subr. HW koutek OK1KZE. Hledá se remote QTH. Pozor na bouřky v µWc.

Další fotky z rekordního OK DX QSO na 76GHz. U OK1TEH lze online najít každé QSO. Více logů: 2m, 4m, 3cm.

Bouvet EME DX-pedition. První QSO OK - LZ na 6cm. Congrats!  Byly Es: 31.5 a 1.6. FAI na 2m: F6DRO + MP3.

Na 4m MS se objevil Market Reef OJ0JR. Úřadovala Es. Zanechte annonci pro mikrovlnný závod. Počasí na µWC.

EME Newsletter K2UYH pro 70cm a výše. EME Vestnik RA4SD. Na spodních pásmech bude Memoriál OM3AU.

2.subr. 2017 u: DM7A, I1KFH, EA3RP. 85W RF na 5,7GHz z SP6. Zajímavý pohled na VFspektrum. DG7ACF/p.

Nový OK DX rekord 128km na 76GHz! Congrats! Fotky OK1AIY:1,2,3,4,5,6. Dne 28.5 brzy ráno byla polární záře.

2.subr. 2017 u: OL7C, HA6W. 2m expedice IK8/PA2CHR nyní v JM87AW. Přednášky z konference Örebro 2017.

Vedení IARU bude řešit fakt že členské organizace deklarují nepravdivý počet členů. Radioamatérské kalkulátory.

EME Contest ARI již o víkendu. VHF Newsletter IARU č.73. S čím pojede do DL ČRK? HW konstrukce YO5OFH.

Hlídejte Es na 2m. DL6NCI bude v µW Contestu v JO72. Malý 120W PA pro 70cm. Mikrovlnné majáky v JO80JG.

OK2A v 2.subregionálu 2017. 2.subr. v DL. PA2CHR QRV z JN81. Wyoming na 2m. VKV DX novinky u OK2PMS.

Máte už na 70MHz Kazachstán? 4O3EME na dvoumetru. OK1DFC EME plány. Rain scatter condx. 4m v DL.

Otestujte zařízení před IARU µW závodem. EME meeting natruc pořádá SM4IVE.  Web IZ4WNP a americký sen.

Proč se muškám v předzesilovačích trhají křidélka? Názor A a pohled B. Dvoumetrový PA F1CXX (GS35b). ARRL.

2.subr. 2017 u: OL4N, OL3Z, OK1KAD, OK2G, OM3KTR, OK1UFF, OK2C. OK5NW o PIC obvodech. Voda v PA?

2.subr. 2017 u: OL3Y, SN7L a reportáž, DL0GTH, OZ1ALS a obrázky OK2PVX.  Antény G4CQM. Web OK1UFC.

Nový 2m EME NewsLetter DF2ZC. Setkání na Kozákově. Experimenty JA8CMY. 2.subr.2017 u: OK5T a DF0UM.

2.subr. 2017: OK1KPA, OM3KII, DK5AI, OK1KUO, OL1C, OL4A, PA1TK, PH4X. Polské "Holice" jsou za humny.

5.3 a 70MHz v Polsku. Čekání na první letošní Es. Snad už o víkendu na 70MHz? Nezapomeňte poslat logy z 2s.

Doplněný přehled výsledků závodů. Shrnutí k návrhu novely Vyhlášky 156/2005Sb.  DL stanice opět QRV 70MHz.

4O3 EME. Rain scatter mapa. Tropo log OK1TEH (2m + 70cm část) NAC v květnu. A OK? Morse provoz. 60m info.

OK1LU, jeden z průkopníků mikrovlnného provozu v OK, oslaví 99.narozeniny. Gratulujeme! T8 na 2m. (Palau isl.).

2.subr. 2017 u: G3XDY, ON4KHG, DJ5AR, IQ1KW, OZ7Z, OZ9PZ, S59DEM, HA1KYY, HG1Z, HA5KDQ, 9A4QV.

2.subr. 2017 u: OK1OPT, OK1EM, OK1KFH, OL4K. Deklarované výsledky v: 9A, S5, OK, OM, SP, G, PA, IARU.

Předběžný program polského VKV setkání. Deklarované pořadí 2.subregionálu IARU 2017 v OK a v S5. Zajímavé!

Zanechte anonci o účasti v letošním 2.subregionálním závodě, aktualizovanou předpověď počasí čtěte tady a zde.

Zapište si do kalendáře: polské VKV setkání: Stara Morawa, srpen 2017. Další majáky v SP: SR2LHX + SR2XHX.

Výsledky 1.subregionálu v OK. První QSO OK-YO na 6cm. Online log D44TU. Další krůček k poznání Es? 3DA0.

Zemitá diskuse. Kouzelná zpověď. Zajímavý web "livemeteors". EME: evropská záležitost? 60m v A6. GS3PYE/p.

2m DX by S79H EME. Vzpomínka na LI2B a LA3KY. Už i 9H má 60m. Tranzistor pro 70cm + 100V PA tranzistor.

Radioklub OK2KKW z.s. se obrátil na Ministerstvo průmyslu a obchodu s návrhem novely Vyhlášky 156/2005 Sb.

VKV DX-pedice na Kapverdy. Prezentace G3LTF o opravě a přestavbě 6m antény. Výsledky 1.subru pro kontrolu.

Tabulka měření slunečního šumu u známých EME stanic pro 432MHz a výše. AU 23.4 u OK1TEH. 1.subreg v DL.

K2UYH vydal nový EME NewsLetter pro 432MHz a výše. Diplomy ČRK z UHF/SHF C-testu 2016. 1.subreg v OM.

23cm Dubus EME contest u: OK1CA, OK1CS, OK1KIR, OK1YK, OK2ULQ, SP6JLW. AU 27.března u DH8BQA.

22 - 23.dubna je velká pravděpodobnost výskytu 2m Aurory i v OK, hlídejte band po 15h UTC, více zde, zde a zde.

Bez povšimnutí uplynulo 21. ledna 60 let od prvního 144 MHz spojení přes Polární záři v Evropě, více najdete zde.

23cm maják SR5TDM je QRV. Noví amatéři na ISS. Antény ze Srbska.  SSPA a GS31b. GaN L band PA design.

Modifikace EME antén W5UN. Znáte Rakon a jejich nízkošumové oscilátory? OK1KIR dostali diplom WAZ No.13.

Deklarované pořadí Velikonočního závodu 2017. OM výsledky z 1.subr. pro finální kontrolu. Švédské VKV setkání.

Přilétají Lyridy. Dobrá příležitost k FB MS DX spojením. OK1SQK vůči ČRK otočil a tu ostudu OK amatérů chválí!

Zcela v tichosti si stále pracovně zaneprázdněný Jindra OK1VR oslavil své 90. narozeniny! Srdečně blahopřejeme!

23cm PA z Prešova. Pokusy o překonání velké louže nekončí. Také ČTÚ chystá expanzi WIFI. Co RSGB a ČRK?

Zajímavá maďarská firma vyrábí i MF transceiver. Tropo log OK1TEH z 11.4. DL6NAA se po PD chystá do Polska.

Elektronka GS35b bude brzy patřit historii. Opravené výsledky VHF Contestu IARU 2016 porovnejte s rokem 2011.

Zpožděná reportáž OK1TEH z 1.subru. Nový 2m EME NewsLetter DF2ZC.  SSB na GHz pásmech. EME OK1CS.

Podzimní tropo condx 10.3. Video k zamyšlení. I tohle!  Je tu RS sezóna. Něco o 3cm patch anténě. Dobré čtení.

Evropské výsledky MMC 2016. Ruské VKV a mikrovlnné setkání Volga 2017. Konference IARU v DL. 10GHz LNA.

Předběžné a neoficiální mezinárodní výsledky IARU UHF Contestu. U některých stanic je zajímavé vidět error logy.

Jubilejní Meteor scatter Sprint Contest 2017. Anténa pro 144MHz s dvojitým ráhnem. AU z 27.3. byla vidět i v OK.

MPO připravuje novou Národní kmitočtovou tabulku. Úsek 70 až 70,45MHz by již mohl být běžným ham pásmem.

Nový EME NewsLetter K2UYH pro pásma 432 MHz a vyšší. AU z 27.3 u OK1TEH a dalších stanic. 4m u OK2DL.

OK1EM sumarizuje. Papírová verze Radiožurnálu není. BBC o EME. A co stavíte v závodě vy? Přednášky RSGB.

Oslava 60.výročí provozu majáku OZ7IGY. Oprava FT847 bez modulace.  Aurora 27.3. Kity transvertoru již nejsou.

Od 27 do 29.3 je po 15h UTC reálná možnost výskytu Aurory na 2m. 1.subreg. 2017 u: OK2KOJ. GPS u DH5YM.

OK1UFC + LA6TPA EME HW. Kilowattový PA pro 70cm. Spočítat chlazení? Hra skončila. Vzpomínka na FT221.

Další EME VKV Vestnik RA4SD. Tabulka nejlepších antén dle VE7BQH. Seznam DJ5AR: "provozní aktivy" v EU.

Když potřebujete točit velkou anténou. Mini EME DX-pedice S79Z. Texaské Holice. 10GHz vychytávka. Alfatronic.

1.subregionál 2017 u: OK2KYZ, I1KFH, ON4KHG, F1AZJ a u ostatních F stanic. Zajímavý článek. Ozařovač 13/3.

Radioamatérská videa. Více (2). IARU seznam majáků. Štěrbinová anténa pro 47GHz maják. 1.subregionál OL4A.

Murata má integrované inclinometry vhodné pro EME. Přehled "blešáků". Sjezd se odehrál v soudružském duchu.

PLL generátor řízený přes USB. Finální výsledky zimního QRP Contestu. Podílejte se na sledování 70cm majáku.

1.subregionál 2017 u: OK2PNQ, F6KRK, SO3ZZnáte? Více. Půjde to i jinak? MF transceivery IC7610 a FT 891.

Vyhodnotili jsme výsledky soutěže MČR na VKV 2016. 1.subregionál 2017 u: DM7A, OK5T, OL7C. Blog SP8AQX.

Výsledky "náhradního sjezdu" ČRK jsou zcela bez překvapení.  1.subregionál 2017 u: OK5K, OK1KAD a F4DBD.

OK radioamatérům: čtení ke snídani na sobotu 11.3.2017. Otevřený email předsedovi VKV skupiny IARU Region1.

1.subregionál 2017 u OL3Z, OK1NPF, OM3KII + 2, DR5T. Konečné výsledky ARRL EME Contestu 2016, více zde.

Ještě se domníváte, že ČRK je reformovatelný? Čtěte zde názory jeho členů a vedení. DR9A a VHF Contest 2016.

1.subregionál 2017 u: OK1KUO, OK1UFF, OL2J, OL4N, OM7KW, OM3KTR + IQ1KW, F8KID, HA5KDQ a S51ZO.

1.subregionál 2017 u: OK1OPT, OK1ZHS, OK1VM. Deklarované výsledky v: 9A, S5, OK, OM, SP, PA, UK, IARU.

Nový EME NewsLetter K2UYH pro pásma 432 MHz a vyšší. První QSO OK - FR na 9cm patří OK1KIR. Congrats!

Problémy s hodnocením VHF Contestu IARU.  Toto pořadí stanic  je zcela nesprávné!  Video kursy: co to je PLL?

1.subregionál 2017: OK2C, PH4X.  Zdá se, že se OK1VSL podařilo odhalit, v čem je problém nových stanov ČRK.

1.subregionál 2017: DK5AI, OK1KFH, OK1EM. Největší radioteleskop je QRV. První QSO OK - FR na 23 a 13cm.

Zajímavý projekt MF transceiveru pro mikrovlnná pásma. Softwarové nástroje pro radioamatéry: filtry, stupnice, a.j.

Jak demokratická je příprava náhradního sjezdu. Odkud vysílaly stanice během VHF Contestu IARU před 50-ti lety.

Zanechte anonci o účasti v letošním 1. subregionálním závodě, aktualizovanou předpověď počasí čtěte zde a tady.

Bude 1.3 slabá Aurora na 2m i v OK? Poslední zprávy od FR/DL2NUD. Znáte web ZL4PLM? WA VHF newsletter.

Nelinearity ionosféry při testu HAARPu. Maják OZ7IGY slaví 60 let provozu. Internetový občasník pro mladé hamy.

Evropské výsledky loňského VHF Contestu IARU 2016. Výsledky zimního QRP Contestu. S51FB + IARU o VUSC.

OK1DIX přináší novou verzi (6.43) contestového logu VUSC. Hans DJ4YJ, jeden z otců QRP Contestu BBT, je SK.

GPS kmitočtový standard na mikrovlnném webu EA3HMJ. Zdroje Puls Power. Krkonoše a Orlické hory z JO70FD.

Mezinárodní výsledky Alpe-Adria VHF + UHF Contestu 2016. V Británii objevili Ameriku: "dvouvýfuk" pro Icom 7300.

Marketing? Nenechte se napálit! Reklamní lednový Radiožurnál měl 19MB, "běžné" únorové číslo ale už jen 12MB.

ČRK svolává v rozporu se stanovami náhradní sjezd. Proč? Co změna v hospodaření? Či změna stanov? Viz str.80.

Zajímavá procházka po vrcholech železné opony v západním pohraničí. Řada těchto kót je radioamatérům známa.

Směs různých informací: weby Antentop a Elektronik-info. Kalendář italských závodů. Novinky od Microwaves 101.

Pájení tranzistorů. Ferritové materiály Pramet atd: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ozařovač z plechovky. Nový web 9A5Y.

Franta OK2BQR je SK. Vzpomeňte na něj, pokud jste ho znali. Zajímavý web OK1ZOO. NAYIF1 odstartoval. Více.

Nový transvertor DB6NT pro 24GHz dává až 2W. Co vám říkají značky OK1FA, OK1PN a OK1GM? Testy HAARP.

Tropo condx do LA během posledních dnů na MMMonVHF a tropo log OK1TEH. Terahertzová pásma. NC1I crash.

VKV attenuátory z Číny a z hamshacku. Od úmrtí LA8AK uběhlo 12 let. Stále však existuje jeho web. Díky za něj!

144MHz EME NewsLetter od DF2ZC. ČRK si opět přivlastňuje úspěchy nečlenů jejich radistické sekce Svazarmu.

Připravuje se sjezd radioamatérského spolku následníka Svazarmu. Pokud máte náladu, zajděte tam, pobavíte se.

Dobře známý G4HUP je SK. RIP! Ferritové materiály Micrometals. 70cm PA video: 1, 2. Pokusy s LD-MOSy 1, 2.

Téma QRM LED. V úterý 14.2 by mohly být tropo condx během NAC. OK1ANA SK. Khaki historie. Satelitní piráti.

QRV list pro DUBUS EME Contest. Legendární Antennenbuch. Zařízení pro 3cm maják a nejen to. Poslechněte si.

Bulharský transvertor pro 23cm pásmo. Anténní relé od distributora v SP? O rušení od OZ2OE. Madeira EME QRV.

Zimní QRP závod 2017 u: OK1KUO, OK1KUR, OK1JFH. VHF/UHF DX Book volně ke stažení. FR/DL2NUD 2-7.3.

DUBUS EME Contest již o víkendu. Doplněny QSL za první QSO do zahraničí. Zajímavé + užitečné. 122GHz v UK.

Docela zajímavý katalog i články. Ozařovač OM6AA pro geostacionární družicovou komunikaci. Doporučené čtení.

QTH, kde vysílá maják OK0EP a jeho VKV historie. Předzesilovač pro 23cm byl bakalářskou prací. Opuštěný web.

Výkonové tranzistory pro pásmo 23cm: 1, 2, 3, 4, 5, 6. VKV setkání 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. GPS standard od OK1DXD.

DX-pedice Madeira. Doporučení SM5BSZ týkající se výběru zvukové karty pro EME MGM provoz. QRP BBT 2017.

Nový EME NewsLetter pro pásma 70cm a výše. RSGB opravdu není ČRK. Výpočet pro návrh chladiče vašeho PA.

Jiný SW pro návrh interdigitálního filtru, než tento. Předplatit DUBUS není špatný nápad. Webové stránky LX4SKY.

Přehled radioamatérských setkání v roce 2017. Jak definitivně přijít o pásmo 5760MHz? Stačí mlčet. MoonTracker.

Kdo zaspotoval náš maják do DX Clusteru během r. 2016? Finální výsledky Vánočního závodu. Konstrukce 2m PA.

Ten web asi znáte, ale pro jistotu. Příprava 2m DX-pedice 3Y0Z. Web IK-Telecom OY. TX line calculator je zdarma.

Hezké "parabolické" obrázky. Hlídejte, kam směřuje EME anténa. Výsledky MMC 2016 ve Francii. Zajímavé čtení.

Předpokládám, že většinou tohle VKV radioamatéři znají. Je to užitečné. Web PA7MU. 70cm EME rig. Twiar web.

Systém Galileo má problémy. Web s předpovědí polární záře. Vybavení pro QRP Contest? Web amateurradio.com.

Pozvánka na zimní QRP Contest. Obrázky z mikrovlnného holandského setkání. Nejlepší DX-pedice 2016 zvoleny.

Radiožurnál v elektronické podobě lze koupit za necelých 40Kč. SZR hledá autora VKV rubriky. Scatterpoint 2015.

Zpráva o rušení v DL. A jak s rušením v OK čtěte tady. Více zde, zde. 23cm 1kW PA IK3GHY. Dělič pro 3 antény.

Tranzistorové budiče s využitím "šuplíkových" součástek. Více. Transvertor pro SV. MMC 2016: G, DL, OM, I, PA.

Různé obvodové moduly pro vaše konstrukce. Výsledky MMC 2016 v OK. Předběžné výsledky Vánočního závodu.

Jak na ohýbání vlnovodů. DL2AM píše o experimentech a měření zařízení pro 47 + 76GHz. OK1DXD zbrojí na 3cm.

DL Callbook. W4OP web. První QSO z EA. Nové QSL za první QSO z OK. Nejlepší DX-pedice?  MS log OK1DQT.

Člen polského PZK platí za členství cca třetinu v porovnání s poplatkem u ČRK.  MS log OK2PMS. Web UA1ZFG.

23cm EME Fun Contest. Deklarované pořadí Vánočního závodu. ČRK sveřepě mlčí. A co si myslíte vy? Jak na to.

První QSO OK - OH na 24GHz se zdařilo OK1KIR. Congrats!  Tropo log OK1TEH z konce roku 2016. Na návštěvě.

Galerie polovodičových PA z UA. GHz setkání Dorsten. Přehled 2m Es roku 2016. Dudley Lab. Máš s námi QSO?

Vánoční závod 2016 u OK1TEH. Zemřel známý EME op EA3BB, bratr EA3DXU. Setkání Heelweg SHF 14.1.2017.

Video z DX výpravy E44CM do Jericha. Kvadrantidy 2016 skončily.  Zpravodaje SBMS. Airscout update na v.1.205.

Otevřený dopis adresovaný ČRK v záležitosti opakovaných chyb při vyhodnocování VKV závodů v České republice.

70MHz majáky UN3M + UN8GC. Více. Na 2m se s provozem MS objevila značka R870M. Nový OK MS DX rekord.

Krátká, 8el. 70cm anténa, vhodná pro vícenásobné anténní systémy. Výsledky MMC2016 v OK pro finální kontrolu.

Šťastný Nový rok 2017!  Doufáme, že se potkáme na radioamatérských pásmech nad 70MHz a nejen v závodech!

--------------------------------------------------------------------- PF 2017 ----------------------------------------------------------------------

OK1TEH přináší poslední EME Okno a VKV rubriku roku 2016 psané pro slovenský Radiožurnál. Komentář k věci.

Stát se rozhodl, že začne bojovat proti multibeamingu. Hned po Novém roce nás čeká vydatný MS roj Kvadrantidy.

Pracovník ČTÚ nám 30.12 sdělil, že provoz v pásmu 70MHz bude pro OK radioamatéry možný rovněž v roce 2017.

K2UYH přináší letos poslední EME NewsLetter pro 432MHz a výše. DL2ALF pro vás má novou verzi SW Airscout.

Joe K1JT představil novou verzi populárního programu WSJT. Čistá práce F5JWF. Zajímavý web s HW linky jinam.

Pro novinky z roku 2016 klikni zde.
 


QRV list: 1st Subregional contest 2018

Majáky..  QRB  Mapy (1) (2) (3)   Profil

Today EME
Dnešní EME condx - zdroj MMMonVHF

Dnešní MS condx - zdroj MMMonVHF

EME CONDX by EA6VQ

Datum

PROSINEC 2017
1 - 2 LEPŠÍ -> PRŮMĚRNÉ
8 - 9 VELMI ŠPATNÉ
15 - 16 PRŮMĚRNÉ
22 - 23 HORŠÍ -> PRŮMĚRNÉ
29 - 30 PRŮMĚRNÉ

Sporadic E web  ES-map    Live MUF

Starší informace najdete po kliknutí na odkaz roku 2016,  2015,  2014,  2013, 2012, 2011, 2010,  2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 a 00