Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 7.04:
 • Opravené chyby:

  - V německé a anglické verzi bylo automatické vysílání
  CW/SSB po stisknutí ESC chybně ukončeno i v jiném
  než hlavním okně.

  - Při masivních ztrátách síťových paketů v nespolehlivé síti se zablokovala synchronizace.

  - Při masivních ztrátách síťových paketů v nespolehlivé síti se mohl při synchronizaci dostat do logu prázdný záznam.

  Nové věci:

  - Přizpůsobení filtru příchozích paketů z chatu ON4KST kvůli změněnému formátu příchozích zpráv ze serveru posílaných telnetem.

  - Doplněno barevné rozlišení ve statistikách lokátorů

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 7.04:
 • Fixed errors:

  - In the German and English versions, the automatic transmission
  of CW/SSB was incorrectly terminated in a window other than
  the main window when ESC was pressed.

  - Massive network packet losses on an unreliable network caused
  the synchronization from other nodes to hang.

  - An empty record could get into the log due to massive network
  packet losses on an unreliable network.
   
 • New features:

  - Adaptation of the filter of incoming packets from the ON4KST chat due to the changed format of incoming messages sent by telnet.

  - Added color differentiation in locator statistics.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 7.03, 7.02, 7.01, 7.00, 6.51, 6.50, 6.49, 6.48, 6.47, 6.46, 6.45, 6.44, 6.43, 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33,
6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...